Hem-Technology Reviews-Volymspänningsstabilisatorbetyg

Volymspänningsstabilisatorbetyg

Bland olika tillverkare är det mycket svårt att välja den spänningsregulator som passar bäst för uppgiften. Den ena är bra för installation i landet, den andra för kylskåpet, den tredje är idealisk för pannan, listan fortsätter. I min recension vill jag lyfta fram de mest populära modellerna på den ryska marknaden och hitta bland dem de bästa när det gäller pris och kvalitet.

Det är meningsfullt att jämföra alla märken, som de flesta tillverkas på samma fabrik men under ett annat märke. Följande populära varumärken kommer därför att delta i recensionen:

  1. Ledare (Ryssland, Pskov)
  2. Volt Engineering (Ryssland, Moskva)
  3. Rucelf (Kina)
  4. Energotech (Ryssland, Taganrog)
  5. Energi (Ryssland, Moskva)
  6. Resanta (Kina)
  7. Framsteg (Ryssland, Pskov)

Vid jämförelse av vissa modeller användes urvalsprincipen för det största driften och stabiliseringsområdet, vilket vanligtvis är ett av de vanligaste urvalskriterierna efter priset.

Driftgränser

Driftsområdet visar gränsvärdena för den ingångsspänning där enheten kommer att koppla bort lasten. Gränserna för ingångsspänningen, vid vilken produkten kommer att mata ut de deklarerade 220V, är i regel betydligt smalare än tripptrösklarna.

Det är värt att notera att inte alla tillverkare anger dessa trösklar i beskrivningen av enhetens egenskaper och därmed vill vilseleda köparen.

Stabiliseringsnoggrannhet

Denna parameter är viktig för utrustning med hög precision, den visar hur mycket spänningen efter enheten kommer att skilja sig från 220V. Enligt GOST är avvikelsen på ± 10% tillåten för normal drift av de flesta utrustningar.

Inbyggt skydd

Varje stabilisator, förutom huvudfunktionen att hålla utspänningen inom 220V, bör också ha ett antal skyddsfunktioner som hjälper till att skydda både hushållsapparater och själva produkten från funktionsfel. Nedan finns en lista med funktioner som deklareras av tillverkaren.

Övergripande mått, vikt, placeringstyp

Ofta vilar valet av en stabilisator på dess dimensioner, vilket särskilt gäller för rum med begränsat utrymme för installation av denna produkt. Den väggmonterade installationen gör det möjligt att placera produkten även under de mest trånga förhållandena, och golvet är mer efterfrågat när det är omöjligt att hänga på väggen.

Bypass-läge ("transit")

Bypass-läget är utformat för att ansluta lasten genom att kringgå stabilisatorn i händelse av problem med det, eller om det är nödvändigt att starta en högeffektbelastning, vilket inte rekommenderas att slås på genom justeringskretsen. Skillnaden mellan mekanisk och elektronisk transitering. Först överförs spänningen från nätverket direkt till lasten utan skydd. Med en elektronisk produkt passerar den spänning utan stabilisering, men vid kritiskt låga eller höga värden kopplar den bort lasten, dvs. utför funktionen för ett relä.

Ytterligare funktioner och informationsdisplay

En tydlig och informativ indikering gör att du kan göra stabiliseringsgränssnittet mer tillgängligt för en oförberedd användare. Ett överutbud av data kommer bara att förvirra, och en brist på data kommer att komplicera förståelsen för vissa funktioner på enheten.

Pris, garanti

Efter att ha granskat alla funktioner i stabilisatorn och valt det mest lämpliga för parametrarna visar det sig ofta att det kostar mycket pengar eller tvärtom, ett mycket dyrt varumärke ger några möjligheter, har dålig funktionalitet och har en liten garanti.

Resultatet av denna översyn är en sammanfattningstabell med en total bedömning av den bästa modellen och för en separat parameter. Den högsta poängen är 8 och den lägsta är 1.Om betydelsen av en funktion är otvetydigt svår att utvärdera, får produkter samma genomsnittliga poäng på 4.

Som framgår av resultaten inkluderade de tre bästa stabilisatorerna vad gäller total poäng Volt Engineering-modellerna Amper-R E 16-1-25 V2.0 och Hybrid E 9-1-25 V2.0, liksom modellen för Energotech OPTIMUM -5000.

Lämna en kommentar